Novi model emancipacije za održivu romsku zajednicu

Projekat „Novi model emancipacije za održivu romsku zajednicu“, koji uz podršku Vlade Republike Srbije i Delegacije EU u Srbiji sprovode PALGO centar i NBI iz Beograda, zasnovan je na nizu aktivnosti koje će dovesti do glavnog cilja: stvaranje i uvođenje novog modela emancipacije romskog stanovništva koji će mu omogućiti da poboljša svoj status u oblastima obrazovanja, ekonomskog osnaživanja, stanovanja, zaštite životne sredine, kulture, rodne ravnopravnosti, zdravstvene i socijalne zaštite. To bi trebalo da doprinese stvaranju preduslova za uspostavljanje održivog susedstva kroz kvalitetniji i inkluzivniji život romskih zajednica u Srbiji.

Ekonomsko osnaživanje
Održivo stanovanje i
zaštita životne sredine
Ljudska prava i
rodna ravnopravnost
Kultura i identitet

Title of the action: New Emancipation Model for Sustainable Roma Community

 

Contract No. : 48-00-00198/2017-28-16

 

Contracting Authority: Government of the Republic of Serbia, Ministry of Finance, Department for Contracting and Financing of EU Funded Programmes

IPA 2014 – Development of innovative, integrated youth tailored services and active inclusion models – Reference: EuropeAid/159572/ID/ACT/RS

© 2018 PALGO smart