top of page

Aktuelno

Realizovani projekti

Podatke otvori,

na mapi se stvori

Platforma

znanja za energetsku efikasnost

Grad prilagođen starijim osobama

Otvoreni podaci za pametne i aktivne lokalne zajednice

STRATEGIJA

RAZVOJA

GRADA BEOGRADA 

do 2021.

SOCIJALNO

STANOVANJE

U SRBIJI

JAN GEL

 

GRADOVI ZA 

LJUDE

Novi model emancipacije za održivu romsku zajednicu

 2011-2019.

 • Novi model emancipacije za održivu romsku zajednicu, 2018-2020.

 • Podatke otvori, na mapi se stvori, 2018-2019.

 • Grad prilagodjen starijim osobama (Age-friendly city), 2018-2019.

 • Otvoreni podaci za pametne i aktivne lokalne zajednice, 2018-2019.

 • Platforma znanja za energetsku efikasnost, 2018-2019.

 • Smart City Education Festival, 2017/2018/2019.

 • Strategija razvoja grada Beograda do 2021. godine, 2016-2017.

 • Ispitivanje alternativnih modela socijalnog stanovanja dostupnog najugroženijim porodicama i diskriminisanim ženama, 2016.

 • Stvaranje održivog susedstva za Rome u Beogradu, 2016-2017.

 • Srpsko izdanje knjige „Gradovi za ljude“ danskog arhitekte i urbaniste Jana Gela, 2016, drugo izdanje 2018.

 • Transparentno do posla, 2014-2016.

 • Mogućnosti unapređenja javnog uvida kod pripreme i donošenja prostornih i urbanističkih planova, 2015.

 • Procena potreba za racionalizacijom i novom organizacijom matičnih područja za koja  se vode matične knjige u jedinicama lokalne samouprave, 2015.

 • Analiza pozitivno-pravnih propisa kojim je definisan radno-pravni status zaposlenih u svim delovima javne uprave, 2015.

 • Izgradnja institucionalnih kapaciteta za umrežavanje metropolitenskih područja Donjeg Podunavlja, 2014-2015.

 • Jačanje institucionalnih kapaciteta za primenu načela subsidijarnosti u okviru Nacionalnog saveta za decentralizaciju i predstavnika lokalnih vlasti o primeni principa subsidijarnosti i decentralizacije u EU i Republici Srbiji, 2013-2014.

 • Popis poslova po sektorima na svim nivoima vlasti u Republici Srbiji – Stvaranje metodologije i inventara poslova na svim nivoima vlasti, u oblasti zdravstva, socijalne politike, privrede, poljoprivrede, urbanizma, prostornog planiranja, regionalnog razvoja i lokalne samouprave, 2013-2014.

 • Komparativna studija o pravnom okviru i praksi u vezi sa vođenjem matičnih knjiga u Srbiji kao osnova za dalja unapređenja, 2013-2014.

 • Lokalne koalicije za razvoj zajednica, 2013-2014.

 • Unapređivanje efektivnosti lokalnih vlasti u tri opštine regiona Sandžaka i južne Srbije, 2011-2014.

 • Stvaranje inovativne metodologije za upravljanje učinkom u cilju postizanja veće odgovornosti lokalnih vlasti u Srbiji, 2012-2013.

 • Izrada Strategije razvoja gradske opštine Čukarice za period 2014–2020, 2012-2013.

 • Uvođenje novog mehanizma međusektorske saradnje za veću odgovornost lokalnih vlasti, 2012-2013.

 • Održive stambene zadruge – put do unapređenja kvaliteta života Roma, 2011-2012.

 • Analiza revitalizacije braunfild potencijala u Srbiji – Predlog praktične politike, 2011.

 • Evropa znači da… – Izazovi evropskih integracija u oblastima životne sredine i održivog razvoja, 2010-2011.

 • Istraživanje o lokalnom energetskom menadžmentu u Srbiji, 2011.

 • Izrada mera i mehanizama za unapređenje politika energetske efikasnosti na lokalnom nivo, 2010-2011.

 • TEMPUS projekat: Razvoj studija javne uprave i upravljanja u Srbiji, 2009-2011.

 

 2006-2010.

 • Horizontalna i vertikalna koordinacija u postupku donošenja odluka od značaja za lokalnu samoupravu u Srbiji, 2010.

 • Regionalni skup „Racionalno korišćenje energije u funkciji razvoja lokalnih zajednica”, 2010.

 • Jačanje uloge lokalne samouprave u procesu izrade legislative za reagovanje u vanrednim situacijama, 2009-2010.

 • Izrada Strateškog plana razvoja gradske opštine Savski venac, 2009-2010.

 • Izrada Strategije razvoja grada Beograda 2011–2016, 2008-2010.

 • Podsticaj ekonomskom razvoju opština – MEGA program, 2009-2010.

 • Studijska poseta Sloveniji na temu JPP za predstavnike državne i lokalne uprave, i medija, 2009.

 • U susret Nacionalnoj strategiji razvoja socijalnog stanovanja,2008-2009.

 • Tržišno orijentisanje javnih usluga – primeri dobre prakse i iskustva javno-privatnih partnerstava u Jugoistočnoj i Centralnoistočnoj Evropi, 2008.

 • Studija o javno-privatnom partnerstvu u Srbiji, 2007-2008.

 • Dopunjeno izdanje knjige o modelima organizacije lokalne samouprave, 2007-2008.

 • Ocena i unapređenje prakse opštinskih i gradskih menadžera u Srbiji, 2007-2008.

 • Prevazilaženje prepreka u recikliranju građevinskog zemljišta – Revitalizacija braunfild lokacija u Srbiji, 2007.

 • U susret novom statusu gradova u Srbiji – realnost i potrebe, 2007.

 • Monitoring procesa približavanja Srbije Evropskoj uniji, 2005-2006.

 • Izveštaj o razvoju efektivne demokratske lokalne vlasti u Srbiji, 2006.

 • Program za reformu lokalne samouprave u Srbiji - SLGRP, 2001-2006.

 • Model zakona o gradu Beogradu, 2005-2006.

 • Izveštaj o stanju grada Beograda, 2006.

 • Fiskalna i funkcionalna decentralizacija glavnog grada, 2006.

 • Nacionalna konferencija povodom decenije uključivanja Roma, 2005-2006.

 • Nacionalna konferencija o ženskom zdravlju u zdravstvenoj politici Srbije, 2006.

 

 1998-2005.

 • Uloga lokalnih vlasti u procesu evropskih integracija, 2005.

 • Evaluacija ‘Women Can Do It Programme’, 2005.

 • Međunarodna konferencija o reformi zdravstvenog sektora u Srbiji, 2005.

 • Projekat izrade modela zakona o imovini lokalne samouprave, 2004-2005.

 • Podizanje kapaciteta institucija lokalne zajednice, 2001-2002.

 • Reforma sistema finansiranja lokalne samouprave u Srbiji, 2002.

 • Modernizacija lokalne vlasti – na pragu preduzetničke uloge, 2002.

 • Modernizacija komunalnih usluga, 2002.

 • Modernizacija institucija razvoja lokalne zajednice, 2000-2002.

 • Inicijativa za fiskalnu decentralizaciju – slučaj Jugoslavije, 2001.

 • Poljski program za podršku lokalnoj demokratiji u Srbiji, 2001.

 • Transformacija javnih komunalnih preduzeća u Srbiji, 2001.

 • Alternativni zakoni, 2000-2001.

 • Izbori 2000. u Jugoslaviji, 2000-2001.

 • Moderna urbana ekonomika kreirana za jugoistočnu Evropu, 2001.

 • Modernizacija lokalne zajednice u jugoistočnoj Evropi - Letnja škola Palić, 2000.

 • Javna i lokalna politika, uprava i upravljanje - poslediplomski kurs, 1999-2000.

 • Agenda oporavka lokalne zajednice, 1999.

 • Kulturni aspekti lokalne zajednice, 1998.

 PALGO su do sada  podržali:

bottom of page