top of page

Vesti

PAMETNI GRADOVI SRBIJE

PALGO smart, 2021.

Publikacija PAMETNI GRADOVI SRBIJE – Inovativnost i rezilijentnost lokalnih zajednica u Srbiji 2021. godine bavi se konceptom pametnog grada koji prevazilazi puke tehnološke inovacije u urbanim područjima i bavi se brojnim izazovima gradova budućnosti, a pametni grad posmatra kao ekosistem pametnih rešenja u kome su okupljeni akteri i zainteresovane strane posvećeni održivom razvoju i u kome se nove tehnologije koriste za postizanje ciljeva održivosti.

 

Publikacija je nastala u okviru projekta Smart Cities of Serbia – Make them work for people, koji je u drugoj polovini 2020. godine realizovao PALGO smart u saradnji sa Fondacijom Fridrih Nauman za slobodu (Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit).

1200px-Logo_Friedrich_Naumann_Stiftung.j
Pametni gradovi Srbije.jpg
Istraživanje_o_pametnim_gradovima_i_opÅ
1200px-Logo_Friedrich_Naumann_Stiftung.j

Pametne lokalne zajednice

PALGO smart, 2020.

Tokom septembra i oktobra 2020. godine sproveli smo istraživanje koje za cilj ima da identifikuje inicijative i projekte u oblasti pametnih gradova i proceni kapacitete jedinica lokalne samouprave da se njima uspešno bave.

Ovo istraživanje je deo šire Analize o smart potencijalu gradova i opština u Srbiji.

pametni gradovi nakon krize
2020-02-24 Jan Gehl POLITIKA final2.png

Grad po meri čoveka

Izvodi iz knjige „Gradovi za ljude“ (PALGO centar, 2018) svakog drugog ponedeljka u dnevnom listu POLITIKA

Gde se sneg najpre čisti sa pešačkih i biciklističkih staza, a potom sa kolovoza?

Kako Kopenhagen godišnje „štedi“ 90.000 tona ugljen-dioksida?

Šta su Njujork, Melburn, Stokholm i San Francisko dobili sužavanjem širokih bulevara i njihovim ozelenjavanjem?

Zašto dobra arhitektura počinje od ljudi, a završava se sa zgradama?

Kada je sreća mačaka uslov za sreću ljudi u gradovima?

Otvoreni ljudi - otvoreni podaci.png

Otvoreni podaci na lokalnom nivou u okviru projekta "Podatke otvori, na mapi se stvori"

PALGO smart, 2019.

Projekat „Podatke otvori, na mapi se stvori”, sprovodili smo od decembra 2018. do oktobra 2019. godine s ciljem unapređenja kvaliteta i efikasnosti usluga koje jedinice lokalne samouprave pružaju građanima i privredi.

Učesnici na projektu su pokazali izuzetnu spremnost za unapređenje znanja u oblasti digitali­zacije i otvorenih podataka. Gradovi Niš, Kragujevac i Šabac, kao i opština Priboj jasno su demonstrirali visok nivo svesti o važnosti otvorenih podataka za unapređenje i razvoj efikasne, proaktivne i transparentne javne uprave, a nosioci aktivnosti u tim sredinama bili su pojedinci koji imaju sva znanja i kapacitete da u narednim fazama procesa digitalizacije lokalne uprave budu tzv. ambasadori otvorenih podataka.

Sredine u kojima su sprovedeni edukacija i mentorski rad značajno su unapredile stepen transparentnosti organa uprave, ali i doprinele jačanju javnog integriteta i inkluzivnosti u procesu donošenja odluka lokalnih vlasti. Zahvaljujući rezultatima sprovedenog projekta, mediji koji su pratili razvoj koncepta otvorenih podataka do­bili su mogućnost da brže i efikasnije dođu do informacija o konkretnim pitanjima o kojima izveštavaju.

Đorđe Antić
KLERP, Niš
djorjde-antic-grad-nis_edited_edited.jpg

Prvi kriterijum
za izbor setova podataka za otvaranje bio je koliko
brzo i lako neki podaci mogu biti stavljeni na raspolaganje
u svrhe otvaranja

Ana Radojević
energetski menadžer, Kragujevac
ana.jpg

Kada se odlučuje koji podaci se prvo otvaraju, potrebno je posmatrati koji su aktuelni problemi i kako otvaranje podataka, i kojih podataka, može da dovede do poboljšanja kvaliteta života građana

Otvoreni ljudi otvoreni podaci.png
Nis.png
Korica 3d.jpg

Grad prilagođen starijim osobama – Putokaz za aktivno starenje u gradu Beogradu

PALGO smart, 2019.

Publikacija Grad prilagođen starijim osobama – Putokaz za aktivno starenje u gradu Beogradu predstavlja krajnji rezultat istraživanja sprovedenog u okviru projekta „Grad prijatelj starih (Age-friendly City)”, koji su od oktobra 2018. do jula 2019. godine realizovali Institut za javnu politiku i PALGO smart. Sadržaj publikacije, uključujući i preporuke za unapređenje položaja i kvaliteta života starijih osoba, od značaja je za kreatore javne politike aktivnog i zdravog starenja i one koji tu politiku sprovode, kako na centralnom nivou i u Gradu Beogradu, tako i u drugim gradovima i opštinama u Srbiji.

Pred vama je nova publikacija

"Otvoreni podaci i lokalna samouprava - Priručnik za donosioce odluka i zaposlene"

PALGO smart, 2019.

Priručnik koji je pred vama sumira istraživanje kapaciteta i praksi jedinica lokalne samouprave (JLS) u vezi sa upotrebom podataka, nudi odgovore na 20 ključnih pitanja u oblasti otvorenih podataka i daje niz preporuka kojima se donosioci odluka ohrabruju da odlučno i aktivno rade na otvaranju podataka. U ovoj publikaciji čitaoci će naći osnovne smernice za adekvatan tretman podataka i njihovo proaktivno deljenje sa drugim akterima: od prikupljanja i unošenja, preko strukturiranja i skladištenja, do pretraživanja, korišćenja i objavljivanja podataka. Autori su želeli i da ovim priručnikom makar delimično doprinesu unapređenju digitalne pismenosti na lokalnom nivou u Srbiji, što može rezultovati i većom upotrebljivošću podataka.

Šampioni

Otvorenih Podataka

Beograd, 7. decembar 2018.

Uz podršku UNDP Srbija, PALGO smart u narednim mesecima sprovodi projekat „Podatke otvori, na mapi se stvori“ čiji je osnovni cilj unapređenje kvaliteta i efikasnosti usluga koje gradovi i opštine pružaju građanima i privredi, a putem stvaranja preduslova za otvaranje podataka na lokalnom nivou. Projektom želimo da utičemo na promenu svesti u vezi sa neophodnošću kvalitetnog prikupljanja, unosa i ponovnog korišćenja podataka, odnosno uvođenja koncepta i mehanizama procesa otvaranja podataka. U odabranim lokalnim sredinama, PALGO smart će sprovoditi mentorski rad u cilju unapređenja kapaciteta odabranih JLS za otvaranje specifičnih setova javnih podataka.

Smart City Expo World Congress

Barselona, 13-15.11.2018.

Po drugi put predstavnici PALGO smarta bili su na najvećem svetskom kongresu pametnih gradova u Barseloni

21 331

POSETILAC

844

IZLAGAČA

700+

GRADOVA

146

ZEMALJA

Digitalna transformacija gradova

Dom omladine Beograd, 19-21. oktobar 2018.

 

U svojstvu partnera Smart City Festivala, PALGO je i ove godine učestvovao u organizaciji Smart City Festivala.

U centru pažnje pametnih gradova moraju biti građani, a ne aplikacije, senzori i uređaji. Tehnologija mora biti u službi ljudi, kako bi olakšala svakodnevni život, pa nova rešenja i digitalna transformacija biznisa i gradova predstavljaju zapravo transformaciju kulture u zajednici, jedan je od zaključaka ovogodišnjeg Smart City Festivala.

Smart City Festival 2018 je tokom tri dana interaktivnog programa okupio oko 1500 posetilaca i preko 80 vodećih aktera na polju urbanog razvoja, tehnologije, politike, akademije i biznisa iz celog regiona i sveta. 

Otvoreni podaci za pametne i aktivne lokalne zajednice

PALGO smart, 2018.

U zajedničkom naporu da podignu svest zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave (JLS) u Srbiji o važnosti i koristima koje proističu iz otvaranja podataka na lokalnom nivou, Kancelarija Friedrich Naumann Stiftung u Beogradu je podržala inicijativu organizacije PALGO smart da implementira projekat pod nazivom „Otvoreni podaci za pametne i aktivne lokalne zajednice“ (Open Data for Smart and Agile Communities). Sa namerom da doprinese operativnoj efikasnosti JLS, kao i unapređenju ambijenta za dinamičniji privredni razvoj i inovacije, projekat ima za cilj i odgovorno informisanje javnosti, kroz primenu koncepta otvorenih podataka, kao i njenu kvalitetnu i stalnu uključenost javnosti u ceo proces.

Projekat obuhvata istraživanje kapaciteta i praksi JLS u oblasti upotrebe i rada sa podacima, izradu priručnika koji sadrži preporuke za sistemski pristup procesu otvaranja podataka na lokalnom nivou, kreiranje online platforme u cilju prenošenja znanja u ovoj oblasti, organizaciju radionica sa predstavnicima JLS i realizaciju drugih promotivnih aktivnosti i događaja.

DELUJEMO LOKALNO I EFIKASNO

Tokom narednog perioda PALGO smart će pružati podršku 

Arhitektonskom fakultetu i SKGO u kreiranju platforme na kojoj će predstavnici jedinica lokalne samouprave, kao i druge zainteresovane strane moći da:

saznaju kako da praktično smanje svoje energetske troškove,


otkriju dostupne energetske grantove i subvencije,

čuju primere dobre prakse i iskustva drugih koji su postigli uspeh u energetskoj efikasnosti,

upoznaju se sa ekspertima koji se aktivno bave novim energetskim tehnologijama i inovacijama.

EE platforma znanja logo
EE platforma znanja

 Platforma

znanja

Poseta Jana Gela Podgorici 

Podgoricu razvijati na ekološkim principima

Podgorica, januar 2018.

Podgorica bi svoj razvoj trebalo da fokusira na pešačenje, vožnju biciklom i javni prevoz. To je ekološki održiv oblik grada, rekao je profesor Jan Gel, danski arhitekta, urbanista i vizionar, svetski autoritet u oblikovanju i promociji korišćenja javnog prostora gradova.

Nagrađen projekat socijalnog stanovanja

 

izrađen u okviru IPA predloga projekta Grada Beograda, GO Zvezdare i PALGO

Beograd, 6–16. decembar 2017.

U okviru Pete međunarodne konferencije i izložbe u Galeriji nauke i tehnike SANU, pod nazivom „O ARHITEKTURI 2017” (ON ARCHITECTURE 2017), u organizaciji Asocijacije za razvoj održive urbane zajednice – STRAND, međunarodni žiri u sastavu: Mitesh Dixit (SAD), Cristian Suau (UK), Elif Ayiter (Turska), Nora Lefa (Grčka), Stanko Gaković (SAD), Anastasios Tellios (Grčka) i Wilfried van Winden (Holandija), dodelio je Priznanje – posebnu pohvalu u kategoriji Architecture and Interior Design projektu „SELF-EXPANDABLE SOCIAL HOUSING“.

Autori nagrađenog projekta su Vesna Mila Čolić Damjanović i Miloš Komlenić, sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji su projekat razvili u okviru IPA predloga projekta “Making a Sustainable Neighbourhood for Roma in Belgrade” (IPA 2013, Durable housing solutions and physical infrastructure improvements in Roma settlements) čiji su podnosioci bili Grad Beograd, GO Zvezdara i PALGO.

Pravo na grad za sve

Skoplje, 6-7. decembar 2017.

 

U Skoplju je 6-7. decembra održana regionalna konferencija UN-HABITAT-a i UN Women pod nazivom Pravo na grad za sve (Right 2 City 4 All), čiji je fokus bio na bezbednosti žena u javnom prostoru.

O iskustvima gradova na Kosovu, u Makedoniji, Italiji, Francuskoj, Indiji i Srbiji govorili su eksperti iz javnog i civilnog sektora iz ovih zemalja. O temi oblikovanja javnih prostora u Beogradu, u kontekstu bezbednosti u gradovima, govorio je izvršni direktor PALGO smart Dušan Damjanović.

Dani Beča u Zagrebu

Zagreb, 28-30. novembar 2017.

U okviru manifestacije Dani Beča u Zagrebu, predstavnici Grada Beograda i PALGO smart učestvovali su u konferenciji i pratećim radionicama u prostorijama Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU).

Centralni deo manifestacije je bila dvodnevna konferencija na kojoj su stručnjaci Beča i Zagreba, uz prisustvo predstavnika Ljubljane, Sarajeva, Praga i Beograda, diskutovali o temama pametnog i inovativnog grada, mogućnostima regionalne saradnje, upravljanju otpadom, integracijama, mobilnosti i dr.

Pametno urbano planiranje

U okviru regionalnog programa razmene Smart City Education Initiative (SCEI) 5. novembra 2017. predstavnik PALGO smart održao je predavanje na temu “Pametno urbano planiranje – putokaz za unapređenje učešća javnosti” (Smart Urban Planning – Public Engagement Roadmap) koje je bilo namenjeno donosiocima odluka i mladim liderima iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Regionalni skup je održan pod pokroviteljstvom Fondacije Friedrich Naumann, kancelarije u Beogradu.

USVOJENA STRATEGIJA

RAZVOJA

GRADA

BEOGRADA

Strategija razvoja Grada Beograda do 2021. godine usvojena je na  sednici Skupštine grada 29.juna 2017. godine

bottom of page